Tipus de punts d'aigua

22b. Basses petites de nivell fluctuant

Aspecte

Estanys i basses d’aigües somes, fluctuants o temporànies. L’aspecte de la massa d’aigua i del poblament vegetal és variable al llarg de l’any, segons les estacions o els episodis climàtics concrets.

Les basses agrícoles excavades (no recobertes de plàstic) formarien part d'aquesta tipologia.

Distribusió dins el territori català

Tot el territori, però rara o nul·la als Pirineus.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –Terra baixa.

Ambients que ocupa –Antics meandres abandonats, sots, clotades, etc.

Clima –Mediterrani.

Substrat i sòl –Roques poc permeables i terrenys al·luvials.

Gestió, usos i problemes de conservació

Els estanys una mica grans poden tenir problemes de conservació a conseqüència de la freqüentació per part dels ramats i per l’acumulació de pesticides provinents dels conreus veïns.Les petites basses poden ser fàcilment alterades o eliminades.

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria