L'inventari

Bassa de Pla Traver
La Vall d'en Bas (La Garrotxa)

Característiques

Tipus: 22b. Basses petites de nivell fluctuant

Origen: Artificial naturalitzat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Tanca perimetral

Flora

Hidròfits

Ubicació


Municipi: La Vall d'en Bas
Comarca: La Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català

Galeria