Impactes i amenaces

1. Infraestructures per la conservació

Impactes o amenaces relacionades amb una manca d'infraestructures per la conservació o un mal estat de les mateixes.

1.1. Manca d'infraestructures per a la conservació