Impactes i problemàtiques

1. Infraestructures per la conservació

2. Mortalitat de fauna

3. Usos de l'aigua

4. Activitat ramadera

5. Activitats agrícoles i forestals

6. Camins i edificacions

7. Moviments de terres

8. Activitats recreatives

9. Espècies exòtiques o problemàtiques

9.1. Impactes causats per la fauna exòtica

9.2. Impactes causats per la flora exòtica

9.3. Problemes relacionats amb la flora autòctona

10. Contaminació i deixalles

10.1. Presència de deixalles o brutícia

10.2. Abocaments i vessaments

11. Processos naturals, climàtics o geològics