Impactes i problemàtiques

Abandonament de les activitats tradicionals que havien mantingut el punt d'aigua

Categoria:
→ 5. Activitats agrícoles i forestals → Impactes causats per l'activitat agrícola

Entrar observació