Bioseguretat

En el marc del projecte "Herpetofauna i bioseguretat" l'Associació Hàbitats, la Societat Catalana d'Herpetologia i Paisatges Vius han editat un fulletó informatiu sobre les malalties emergents en els amfibis.

Objectiu

L'objectiu del fulletó és evitar o reduir els episodis de mortalitats massives d'amfibis a Catalunya. Tot i que la informació és útil per a tothom, el fulletó va especialment dirigit a aquelles entitats que realitzen accions d'educació ambiental, voluntariat o seguiment científic als punts d'aigua.

Continguts

Els continguts inclou informació sobre les malalties emergents que afecten als amfibis, els sistemes de transmissió d'aquestes malalties i una sèrie de recomanacions per evitar-ho.

Col·laboradors

El projecte "Herpetofauna i bioseguretat" compta amb el suport del Departament de Territori en el marc dels ajuts d'Educació i Sansibilització Ambiental 2018-19.

DESCARREGAR FULLETÓ INFORMATIU

 Diapositiva1.PNG

Diapositiva2.PNG