Accions de conservació

1. Custòdia del territori i protecció legal

Accions per identificar, establir o expandir parcs naturals o altres àrees protegides

1.1. Protecció d'espais

Accions de declaració o ampliació d'espais naturals protegits, equivalents a les categories I-IV de la IUCN.

1.2. Protecció d'hàbitats i recursos

Accions de protecció d'hàbitats i recursos naturals, públic o privats, fora de les categories I-IV de la IUCN.

2. Conservació d'hàbitats

Accions dirigides a la conservació o restauració d'espais naturals, hàbitats i el medi ambient en general

2.1. Gestió d'hàbitats

Accions de gestió dels espais naturals.

2.2. Control d'espècies invasores o problemàtiques

Accions de control d'espècies invasores o problemàtiques.

2.3. Restauració d'hàbitats

Accions de restauració d'hàbitats degradats i de processos ecològics.

3. Conservació d'espècies

Accions dirigides a la gestió o recuperació d'espècies, centrades en la mateixa espècie

3.1. Gestió d'espècies

Accions de gestió de poblacions d'espècies animals o vegetals.

3.2. Recuperació d'espècies

Accions de manipulació, millora i recuperació de poblacions concretes de plantes o animals.

3.3. Reintroducció d'espècies

Accions de reintroducció d'espècies en llocs on havien viscut en el passat o introduccions amb finalitats de conservació.

3.4. Conservació ex-situ

Accions de protecció de la biodiversitat fora dels seus hàbitats habituals.

4. Educació i sensibilitació ambiental

4.1. Educació formal

Accions de millora de coneixements i habilitats en la formació reglada.

4.2. Formació

Accions de millora dels coneixements, les habilitats i l'intercanvi d'informació en formació no reglada.

4.3. Informació i sensibilització ambiental

Accions d'informació i sensibilització ambiental a través de diferents mitjans, incloent la protesta.

6. Alternatives verdes

6.1. Emprenedoria verda

Accions de posada en marxa d'empreses que depenen del manteniment dels recursos naturals o que promoguin un canvi de comportament.

6.2. Alternatives verdes

Accions de promoció de productes i serveis alternatius que substituexin els que impacten el medi ambient.

6.4. Pagaments per conservació

Accions d'ús de pagaments directes o indirectes per canviar comportaments i actituds.

8. Altres

8.2. Monitoratge

Accions de recollida i anàlisi de resultats per determinar l'assoliment d'objectius.