Accions de conservació

Eliminació de fauna exòtica

Categoria:
→ 2. Conservació d'hàbitats → Control d'espècies invasores o problemàtiques

L'eliminació de la fauna exòtica pot ser de forma manual o mecànica, amb control biològic, esterilització, canvi de la salinitat de l'aigua, utilització de productes químics, o assecant el punt d'aigua.

En el cas de que hi hagin zones agrícoles propers, es pot destinar part del cultiu a plantar espècies vegetals que produeixin químics que atrauen els depredadors naturals de l'espècie invasora. 

Entrar observació