Què és un punt d'aigua?

En el marc d'aquesta inicitiva un punt d'aigua és un indret situat fora dels àmbits estrictament  fluvials* on l'aigua s'estanca . La definició és molt àmplia i poc concreta a propòsit, ja que pretén incloure la gran diversitat d'ambients aquàtics lenítics presents al territori, és a dir aquells amb l'aigua sense o amb molt poc moviment.

A partir d'aquí la definició pot incloure punts d'aigua amb característiques molt diferents entre ells respecte a:

  • Làmina d'aigua: Inclou punts amb l'aigua visible com els llacs de muntanya però també d'altres on l'aigua hi és present però no és visible com les molleres o les jonqueres.
  • Dimensions: Inclou des de punts molt petits, com pot ser la pica d'una font o un abeurador, fins a llacs o estanys de diverses hectàrees.
  • Règim hídric: N'hi ha de permanents, que aguanten l'aigua tot l'any, de temporals, que només en tenen en èpoques humides, o fins i tot d'efímers, com els camps inundats.
  • Origen: Poden tenir un origen natural, com les llacunes litorals, o bé ser artificials, com les basses de rec. A vegades hi ha punts artificials que es van crear fa tan de temps que ja s'han naturalitzat i és difícil de saber el seu origen.

A l'apartat Tipus de punts d'aigua es donen detalls de totes les tipologies d'ambients aquàtics que es consideren punts d'aigua, i que per tant poden ser registrats al portal.

Estany_del_Coll_9_5_2011.jpg

* Amb aquesta definició queden fora del projecte els rius, rierols, torrents i altres cursos fluvials d'aigües corrents, fins i tot quan les seves aigües estan estancades (embassaments i gorgs a l'estiu). També les sèquies, canals i altres sistemes de canalització artificial d'aigua.