Tipus de punts d'aigua

82. Camps o parcel·les temporalment inundats

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria