L'inventari

Els estanys de 3 ponts
Castelló d'Empúries (Alt Empordà)

Característiques

Tipus: 82. Camps o parcel·les temporalment inundats

Origen: Natural

Règim hídric: Temporal

Dimensions: ~1054×275×0.5m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Tanca perimetral

Ubicació


Municipi: Castelló d'Empúries
Comarca: Alt Empordà
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Aiguamolls de l'Alt Empordà
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Estany de Palau de Baix

Galeria