L'inventari

Prats inundables del Pla de Can Font
Vilanova del Vallès (El Vallès Oriental)

Característiques

Tipus: 82. Camps o parcel·les temporalment inundats

Origen: Natural

Règim hídric: Temporal

Morfologia

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús agricola (conreu)

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Vilanova del Vallès
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció