L'inventari

Bassa de Puig de Llorí
Palau-saverdera (L'Alt Empordà)

Característiques

Tipus: 82. Camps o parcel·les temporalment inundats

Origen: Natural

Règim hídric: Temporal

Dimensions: ~50×50×0.2m

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Aigua

NivellAlt
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Palau-saverdera
Comarca: L'Alt Empordà
Província: Girona

Protecció

Custòdia

Entitat: Paisatges Vius
Tipus d'acord: Dret real d'aprofitament parcial

Galeria