Tipus de punts d'aigua

21a. Llacunes litorals

Aspecte

Masses d’aigua costaneres, separades del mar per un banc de sorra o de fang. Generalment salines a causa del seu origen, però, en les àrees deltaiques, poc o molt desalinitzades per efecte de la utilització del sistema. Són hipersalines únicament les de mida petita, en què l’única aportació d’aigua dolça prové de la pluja. Poden tenir vegetació vascular o només plàncton i poblacions d’algues.

21_llacuna_litoral.jpg

Ecologia

  • Àrees biogeogràfiques –Litoral marítim.
  • Ambients que ocupa –Zones marginals deltaiques; àrees litorals ,darrere les platges.
  • Clima – Mediterrani marítim.
  • Substrat i sòl –Fons llimosos i sorrencs

Distribució dins del territori català

Territoris catalanídic i ruscínic

Gestió, usos i problemes de conservació

Les llacunes litorals grosses són aprofitades per a la pesca però, indirectament, també per a d’altres finalitats. En general, les que es troben a les plataformes deltaiques són els col·lectors de bona part de l’aigua dels canals de reg (inclosos els pesticides que arrossega). La barreja d’aigües porta a fluctuacions impo-tants de la salinitat i a la seva progressiva disminució. Les llacunes petites han estat considerades, sovint, com a medis insalubres, de manera que una bona part s’han convertit en abocadors de deixalles i de runes i altres han estat dessecades. Cal fomentar la valoració pública i social d’aquest hàbitat (interès faunístic,ecològic, paisatgístic...) i controlar tant la qualitat de l’aigua entrant com la utilització de l’hàbitat.

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria