L'inventari

Basses dels Muntanyans
Torredembarra (El Tarragonès)

Característiques

Tipus: 21a. Llacunes litorals

Origen: Natural

Règim hídric: Semipermanent

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Torredembarra
Comarca: El Tarragonès
Província: Tarragona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Costes del TarragonŠs
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Platja de Torredembarra