L'inventari

Llacuna de la riera de Ribes
Sitges (El Garraf)

Foto

Característiques

Tipus: 21a. Llacunes litorals

Règim hídric: Permanent

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu
  • Itineraris senyalitzats

Vegetació i hàbitats

Habitats:

  • Llacunes litorals amb comunitats submerses de Ruppia, Potamogeton pectinatus (espiga d'aigua)... (HIC prioritary)
  • Llacunes litorals sense poblaments de carofícies (HIC prioritary)

Ubicació


Municipi: Sitges
Comarca: El Garraf
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serres del Litoral central
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Desembocadura de la Riera de Ribes