L'inventari

Llacuna de Sant Jordi d'Alfama
L'Ametlla de Mar (El Baix Ebre)

Característiques

Tipus: 21a. Llacunes litorals

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Propietat: Domini Públic Marítim-Terrestre

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Flora

HidròfitsHelòfitsHigròfits

Aigua

NivellAlt
TransparènciaAigua poc tèrbola (5-15 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)13360
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)38
Amoni (mg./l.)26
Fosfats (mg./l.)12
DQO (mg./l.)
ComentarisSalinitat del 8.2%. Llacuna oligotròfica.
Color
Temperatura (ºC)
 
pH8,2
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)2
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: L'Ametlla de Mar
Comarca: El Baix Ebre
Província: Tarragona

Protecció

Inventari de Zones Humides de Catalunya: Desembocadura del Torrent de Sant Jordi