L'inventari

Llacuna de la desembocadura de la Tordera
Blanes (Selva)

Característiques

Tipus: 21a. Llacunes litorals

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Blanes
Comarca: Selva
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Riu i Estanys de Tordera
Inventari de Zones Humides de Catalunya: Desembocadura del riu Tordera