Tipus de punts d'aigua

89b1. Basses de rec, industrials i dipòsits contraincendis

Aspecte

Excavacions, dipòsits o canalitzacions, en general limitats per plàstics, metalls, murs o formigó. Quan hi ha plàstics la vegetació dels marges sol ser herbàcia, però amb formigó o argila pot ser arbustiva i, fins i tot, arbòria. També queden incloses en aquest hàbitat les instal·lacions fixes per a la cria de peixos (truites, carpes, espècies ornamentals per a aquaris...).

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –Terra baixa (i muntanyamitjana).

Ambients que ocupa –Terres agrícoles, proximitats de rius o, més rarament, àrees industrials.

Clima – Mediterrani (o medioeuropeu).

Substrat i sòl –Terreny preferentment argilós,excepte quan el fons és artificial.

Distribució dins el territori català

General, però rar als Pirineus

Gestió, usos i problemes de conservació

Atès que es tracta d’un hàbitat originat per l’activitat humana, destinat a emmagatzemar o transportar aigua, el seu manteniment exigeix que el fons es conservi impermeable. Sovint això comporta també l’eliminació de les plantes (arbres i arbustos) situades a la vora.

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria