L'inventari

Sínia del Mas Serra
Talamanca (El Bages)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses de rec, industrials i dipòsits contraincendis

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~7×2.5×1m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús agricola (conreu)
  • Ús agrícola (rec)
Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Estructures de contenció (preses, etc.)

Ubicació


Municipi: Talamanca
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Galeria