L'inventari

Bassa Pla de les Forques
Fontanals de Cerdanya (La Cerdanya)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses de rec, industrials i dipòsits contraincendis

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Contraincendis

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Tanca perimetral

Ubicació


Municipi: Fontanals de Cerdanya
Comarca: La Cerdanya
Província: Girona

Protecció

Galeria