L'inventari

Bassa del Torrent de Can Coll
Cerdanyola del Vallès (El Vallès Occidental)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses de rec, industrials i dipòsits contraincendis

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús ornamental
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Cerdanyola del Vallès
Comarca: El Vallès Occidental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serra de Collserola

Galeria