L'inventari

Bassa gran de les Arnaules
Manresa (El Bages)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses agrícoles i industrials

Origen: Artificial

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 50 i 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Manresa
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Galeria