L'inventari

Dipòsit de can Flor
Sant Cugat del Vallès (El Vallès Occidental)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses de rec, industrials i dipòsits contraincendis

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~15×15×10m

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Sant Cugat del Vallès
Comarca: El Vallès Occidental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serra de Collserola

Galeria