L'inventari

Bassa del Dalmau
Sant Llorenç Savall (El Vallès Occidental)

Característiques

Tipus: Basses agrícoles i industrials

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Semipermanent

Morfologia

Tipus de substrat
Pendents de les ribes

Usos i problemàtiques

Usos
  • Ús agrícola (rec)

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Sant Llorenç Savall
Comarca: El Vallès Occidental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sant Lloren‡ del Munt i l'Obac