L'inventari

Bassa del Dalmau
Sant Llorenç Savall (El Vallès Occidental)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses agrícoles i industrials

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Semipermanent

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús agrícola (rec)

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Sant Llorenç Savall
Comarca: El Vallès Occidental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sant Lloren‡ del Munt i l'Obac