L'inventari

Bassa Mas Sauró
Barcelona (El Barcelonès)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses de rec, industrials i dipòsits contraincendis

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~4×3×1m

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Barcelona
Comarca: El Barcelonès
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serra de Collserola

Galeria