L'inventari

Bassa de La Fàbrica
Rellinars (El Vallès Occidental)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses de rec, industrials i dipòsits contraincendis

Origen: Artificial

Règim hídric: Semipermanent

Dimensions: ~60×20×1m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús hidroelèctric
Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Tanca perimetral

Ubicació


Municipi: Rellinars
Comarca: El Vallès Occidental
Província: Barcelona

Protecció

Galeria