L'inventari

El Llac
Montesquiu (Osona)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses de rec, industrials i dipòsits contraincendis

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~20×20×4m

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Desconegut
Ús actual
  • Contraincendis
  • Ús agrícola (rec)

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Dispositius d'entrada i sortida per la fauna
  • Estructures de control del nivell
  • Tanca perimetral

Fauna

AmfibisPeixos

Ubicació


Municipi: Montesquiu
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català

Custòdia

Entitat: Parc del Castell de Montesquiu
Tipus d'acord: En propietat
(més informació)

Galeria