L'inventari

Bassa de ca l'Huguet
Breda (Selva)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses de rec, industrials i dipòsits contraincendis

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~50×35×2m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús agrícola (rec)

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Breda
Comarca: Selva
Província: Girona

Protecció