L'inventari

Bassa de la Font de can Camps
Martorelles (El Vallès Oriental)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses de rec, industrials i dipòsits contraincendis

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~14×8×1m

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús agrícola (rec)

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Martorelles
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Galeria