L'inventari

Bassa Horts del Pla del Besòs
Montcada i Reixac (El Vallès Occidental)

Característiques

Tipus: 89b1. Basses de rec, industrials i dipòsits contraincendis

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~7×4×2m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús agricola (conreu)
  • Ús ornamental
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Dispositius d'entrada i sortida per la fauna

Fauna

AmfibisOdonats

Ubicació


Municipi: Montcada i Reixac
Comarca: El Vallès Occidental
Província: Barcelona

Protecció

Custòdia

Entitat: La Horda
Tipus d'acord: Acord verbal

Galeria