Tipus de punts d'aigua

541. Fonts

Una font o deu és un indret on l'aigua brolla de la terra o entre les roques. Pot ser permanent o temporal i s'origina en la filtració d'aigua de pluja que penetra en una àrea i emergeix en una altra, de menor altitud, on l'aigua no està confinada en un conducte impermeable. Aquestes surgències solen ser abundants en relleus càrstics.

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria