L'inventari

Font de Can Moragues
Castellar del Vallès (El Vallès Occidental)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Règim hídric: Permanent

Morfologia

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Abastiment a persones
  • Ús de lleure i esport
  • Ús educatiu

Accions de conservació

Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu
  • Itineraris senyalitzats

Ubicació


Municipi: Castellar del Vallès
Comarca: El Vallès Occidental
Província: Barcelona

Protecció

Galeria