L'inventari

Font dels Bassalots
Vilanova de Sau (Osona)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Vilanova de Sau
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català

Galeria