L'inventari

Font de les Piles
Horta de Sant Joan (La Terra Alta)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~6×0.4×0.3m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Ús agricola (conreu)
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Horta de Sant Joan
Comarca: La Terra Alta
Província: Tarragona

Protecció

Galeria