L'inventari

Font sa Guarda
Osor (Selva)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Règim hídric: Temporal

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 25 i 50%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu
  • Itineraris senyalitzats

Ubicació


Municipi: Osor
Comarca: Selva
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Les Guilleries

Galeria