L'inventari

Font de Can Gurgui
Vallromanes (El Vallès Oriental)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Vallromanes
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serres del litoral septentrional