L'inventari

Font de l'Arrel
Manresa (El Bages)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Origen: Artificial naturalitzat

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Ús de lleure i esport

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Manresa
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Galeria