L'inventari

Font Trobada
Folgueroles (Osona)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Folgueroles
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Galeria