L'inventari

Font dels Arcàides
La Jonquera (L'Alt Empordà)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~1×0.5×0.1m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
OlorNo es detecta pudor forta
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: La Jonquera
Comarca: L'Alt Empordà
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: L'Albera

Galeria