L'inventari

Font del Rector
Mura (El Bages)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~0.5×0.5×0.2m

Propietat: Domini Públic Hidràulic

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Sense ús específic
Ús actual
  • Ús de lleure i esport

Accions de conservació

Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu
  • Itineraris senyalitzats
  • Passeres elevades

Ubicació


Municipi: Mura
Comarca: El Bages
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sant Lloren‡ del Munt i l'Obac

Galeria