L'inventari

Font de Les Tries
Olot (Garrotxa)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~2×0.3×0.15m

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Abastiment a persones
  • Ús de lleure i esport
  • Ús ornamental

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Olot
Comarca: Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Zona Volcànica de la Garrotxa

Galeria