L'inventari

Font de Can Bitlló o de les Escoles
Vilanova de Sau (Osona)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Vilanova de Sau
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Galeria