L'inventari

Font de la Salut
Olot (La Garrotxa)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~0.5×0.3×0.2m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Olot
Comarca: La Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Zona Volcànica de la Garrotxa

Galeria