L'inventari

Font de l'Avellanosa
Tavertet (Osona)

Característiques

Tipus: Fonts

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~0.25×0.75×0.25m

Morfologia

Tipus de substrat
Pendents de les ribes

Usos i problemàtiques

Usos
  • Abastiment a persones
  • Ús ramader (abeurada)

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Tavertet
Comarca: Osona
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català