L'inventari

La font del ferro
Dosrius (Maresme)

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Dosrius
Comarca: Maresme
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serres del litoral septentrional