L'inventari

Font de Sauva Negra
Castellcir (El Vallès Oriental)

Característiques

Tipus: Fonts

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~0.3×0.3×0.05m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 50 i 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Abastiment a persones

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Castellcir
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Galeria