L'inventari

Font de Morro del Xai
Sant Quirze Safaja (El Vallès Oriental)

Característiques

Tipus: Fonts

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~3.5×2×0.5m

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Aigua

NivellNormal
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
Olor
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Sant Quirze Safaja
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Gallifa-Cingles de Bertí

Galeria