L'inventari

Font de Can Gurguí
Vallromanes (El Vallès Oriental)

Foto

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~0.35×0.5×0.1m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Abastiment a persones
  • Ús de lleure i esport

Accions de conservació

Estructures de ús públic
  • Itineraris senyalitzats

Aigua

NivellAlt
TransparènciaAigua transparent (<5 NTU)
OlorNo es detecta pudor forta
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorIncolor
Temperatura (ºC)
 
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Vallromanes
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serres del litoral septentrional

Galeria