L'inventari

Font de la Mercè _2023-05-27 @ 13:37
Santa Maria de Martorelles (El Vallès Oriental)

Foto

Característiques

Tipus: 541. Fonts

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~45×80×12m

Propietat: Públic

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Abastiment a persones
  • Ús agrícola (rec)
  • Ús de lleure i esport
Ús actual
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Abeurador alternatiu
Estructures de ús públic
  • Cartell informatiu
  • Itineraris senyalitzats

Ubicació


Municipi: Santa Maria de Martorelles
Comarca: El Vallès Oriental
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serres del litoral septentrional

Custòdia

Entitat: Parc de la Serralada Litoral
Tipus d'acord: autorització administrativa