Accions de conservació

Construcció de tanques de protecció

Categoria:
→ 2. Conservació d'hàbitats → Gestió d'hàbitats

L'exclusió del bestiar de punts d'aigua, ja sigui de forma permanent o temporal (després de la plantació de vegetació autòctona). Preveure la construcció de abeuradors alternatius. 

Entrar observació

Galeria